Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2022, 07:08:35
Tag: hội dnt tp. Đà nẵng
  • Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng: Đổi mới để hướng ra biển lớn
    Nhiệm kỳ vừa qua, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, các Hội viên Hội doanh nhân trẻ (DNT) Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng với sự nỗ lực của mỗi hội viên, sự quan tâm của Ban chấp hành Hội và sự hỗ trợ của Thành phố, hội viên Hội DNT đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.