Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 27 tháng 09 năm 2023, 09:12:59
Tag: kế hoạch 2020
  • CII lên kịch bản thận trọng lãi 808 tỷ đồng
    Sau một năm không chia cổ tức, kết quả kinh doanh tăng trưởng giúp CII đặt ra mức cổ tức năm 2019 lên tới 32%, bao gồm 16% bằng tiền mặt và 16% bằng cổ phiếu. Về kế hoạch lợi nhuận năm 2020, ở kịch bản xấu, lợi nhuận của CII là 808 tỷ đồng, trong khi nếu khả quan, công ty này nhắm đến mốc hơn 1.600 tỷ đồng.
  • Nút thắt của nền kinh tế là năng suất chất lượng kém
    Nêu vấn đề tại Tọa đàm Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch năm 2020, PGS.TS. Ngô Trí Long, Chuyên gia kinh tế đặt câu hỏi, tại sao 2 năm liền tăng trưởng quý này hơn quý trước, hoàn thành 12/12 chỉ tiêu, mọi chỉ số đều đẹp nhưng tại sao đất nước vẫn tụt hậu.