Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 04:36:43
Tag: kế hoạch hành động
  • Sắp ban hành loạt cơ chế cụ thể gọi vốn đầu tư vào nông nghiệp
    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định ban hành ngày 17/4/2018). Theo đó, Thủ tướng yêu cầu 4 Bộ cùng các địa phương phải xây dựng, ban hành một loạt thông tư, quyết định, nghị quyết để cụ thể hóa chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.
  • NHNN quyết cải thiện chỉ số tiếp cận tín dụng
    NHNN vừa ban hành kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, trong đó mục tiêu lớn nhất là cải thiện Chỉ số tiếp cận tín dụng.
  • Ngân hàng Nhà nước quyết "hành động" xử nợ xấu
    Ngày 23/8/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 1085/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”.