Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 02 năm 2023, 02:49:01
Tag: khởi nghĩa ba Đình
  • Ba Đình - Một phần lịch sử oai hùng của Nga Sơn và cả nước
    Khởi nghĩa Ba Đình năm 1886-1887, là đỉnh cao của phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX ở Nga Sơn, Thanh Hóa. Dù thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa này như một bản tráng ca bất diệt, một lần nữa khẳng định tinh thần yêu nước nồng nàn, sức mạnh đoàn kết của người dân đất Việt trải qua mấy nghìn năm đấu tranh dựng và giữ nước.