Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 01 năm 2022, 11:36:43
Tag: kinh tế việt nam 2018
  • Bứt phá 2019
    Những thành tựu quan trọng và toàn diện của kinh tế Việt Nam 2018 đang tạo nền tảng cho kinh tế 2019. Do vậy, nếu tiếp tục nỗ lực hành động, đổi mới, sáng tạo, thì chắc chắn sẽ tạo sự bứt phá mạnh mẽ của nền kinh tế trong năm 2019, năm bản lề của Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng như của Chiến lược 10 năm 2011 - 2020.