Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 09:20:48
Tag: lãi suất huy động bằng đồng việt nam
  • Agribank điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay
    Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo điều chỉnh mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi và mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tại Quyết định số 2173/QĐ-NHNN và Quyết định 2174//QĐ-NHNN ngày 28/10/2014, Agribank đã có văn bản quy định mức lãi suất mới, áp dụng tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc.