Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 01 năm 2022, 02:14:49
Tag: lãi thật
  • “Lật mặt” hoạt động chuyển giá
    Tất cả doanh nghiệp hoạt động đều vì lợi nhuận, vì vậy, thua lỗ liên tục chắc chắn phải ngừng hoạt động, giải thể, phá sản. Doanh nghiệp nào làm ngược “quy luật” này chắc chắn là bất thường.
  • Lãnh đạo CocaCola trần tình về nghi án chuyển giá
    Khẳng định CocaCola Việt Nam không liên quan tới các cáo buộc chuyển giá bất hợp pháp, ông Irial Finan - Phó chủ tịch tập đoàn toàn cầu lý giải chưa thể nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vì công ty chưa lãi, vẫn trong quá trình đầu tư để tạo lập nền tảng hoạt động lâu dài.