Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 05 năm 2022, 07:07:44
Tag: luật hộ tịch
  • 10 Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2016
    Từ ngày 1/1/2016, 10 luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật Bảo hiểm xã hội; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật tổ chức Chính phủ; Luật kiểm toán; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật tổ chức Quốc hội.
  • Thẻ căn cước không có giá trị thay thế giấy khai sinh
    () Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, ngày hôm nay (28/10), các đại biểu Quốc hội sẽ góp ý cho Luật Hộ tịch. Hầu hết các Đại biểu đề nghị dự thảo Luật giữ nguyên thủ tục đăng ký và cấp giấy khai sinh cho trẻ em