Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 08 tháng 12 năm 2023, 12:45:05
Tag: mía đường kon tum
  • Ngành đường… chưa ngọt
    Hơn một năm kể từ khi áp thuế với đường nhập khẩu có nguồn gốc Thái Lan, đã có khoảng thời gian biên lợi nhuận ngành đường được cải thiện. Tuy nhiên, 5 tháng gần đây, đầu ra của ngành đường lại gặp khó.