Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 01 năm 2022, 03:52:18
Tag: nguyễn như phong
  • Bầu Kiên, mùi tiền và báo chí
     Chúng tôi đã lại nghe những thông tin rằng, trong vụ án “bầu” Kiên đang xét xử có tin đồn rằng gia đình và đệ tử “bầu” Kiên ở ngoài đã bỏ tiền ra mua một số nhà báo để họ chỉ viết những điều có lợi cho bầu Kiên.