Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 10 năm 2022, 19:41:45
Tag: nguyên tắc xem ngày
  • Xem ngày đẹp để định tốt xấu
    Việc xem ngày, giờ đẹp đã trở thành một tập tục lâu đời với mong muốn khởi sự một việc gì đó luôn gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, tránh những điều hung và đón điều cát... Tuy nhiên, xem ngày sao cho đúng cũng là vấn đề nhiều người còn băn khoăn.