Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 09 năm 2021, 22:50:50
Tag: nhập khẩu nguyên liệu làm phân bón
  • Giá phân bón chưa thể hạ nhiệt
    Giá nguyên liệu đầu vào sản xuất phân bón tăng mạnh, có loại tăng hơn 2 lần, cộng với cước vận tải bị đội giá...là những nguyên nhân dẫn đến giá phân bón sản xuất tăng cao từ đầu năm.