Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 08 năm 2022, 17:34:45
Tag: phó tổng giám đốc ncb
  • NCB bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc mới
    Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, HĐQT NCB bổ nhiệm ông Trần Thanh Quang và ông Đỗ Danh Hải đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/10/2019.