Đặt mua báo in| Ngày 15 tháng 08 năm 2020, 10:16:23
Tag: quế võ
  • Lãnh đạo Bắc Ninh: Foxconn hãy yên tâm đầu tư!
    Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến vừa có thư gửi lãnh đạo Tập đoàn Foxconn khẳng định, việc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong các khu công nghiệp và các doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài được tỉnh Bắc Ninh đặt lên hàng đầu.