Đặt mua báo in| Ngày 15 tháng 06 năm 2021, 06:55:00
Tag: quy hoạch đường cao tốc
  • Đề xuất không đầu tư 7 tuyến cao tốc
      Cơ quan lập Báo cáo đầu kỳ điều chỉnh quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2020 đề xuất không đầu tư 7 tuyến cao tốc từng được đưa vào quy hoạch đã được phê duyệt năm 2008.
  • Cần hơn 394.000 tỷ đồng làm 2.500 km cao tốc
    Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu phải thực hiện xã hội hóa tối đa để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 phải hoàn thành 2.500km đường cao tốc.
  • Tư duy nhiệm kỳ chi phối công tác quy hoạch
    Tại Hội thảo Tham vấn ý kiến về dự thảo Luật Quy hoạch, do Bộ kế hoạch và Đầu tư tổ chức hôm nay (6/6) tại TP.HCM, các đại biểu đến từ nhiều bộ ngành, địa phương và các Trường Đại học đều có chung nhận định, cần sớm đưa Luật Quy hoạch vào cuộc sống để giải quyết những tồn tại, bất cập hiện nay của công tác quy hoạch.