Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 01 năm 2022, 15:22:10
Tag: quyền năng phụ nữ
  • Bình đẳng giới là chìa khóa của phát triển bền vững doanh nghiệp
    Vừa qua, Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), Dự án Investing in Women- một sáng kiến của Chính phủ Australia tổ chức tọa đàm “Tầm nhìn lãnh đạo: Giá trị bình đẳng – Chìa khóa Phát triển bền vững của Doanh nghiệp.