Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 08 năm 2021, 04:35:12
Tag: quyết định 41
  • Hiệu quả kép từ đấu giá theo lô
    Quyết định 41/2015/QĐ-TTg (Quyết định 41) về việc bán cổ phần theo lô vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành sẽ tạo mục tiêu kép. Đó là kiểm soát tốt vốn nhà nước nhưng thông thoáng và khích lệ sự tham gia mua cổ phần của nhà đầu tư.