Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2021, 03:44:52
Tag: ruốc hàu
  • CEO Bavabi Phạm Thị Thu Hiền: Đến lúc phải máu lửa hơn
    Máu lửa bước vào thương trường từ chiếc kén “10 năm làm nghiên cứu thực phẩm cho cơ quan nhà nước”, sau 5 năm, Phạm Thị Thu Hiền xác định, đã đến lúc chuẩn bị hành trang ra biển lớn, với thị trường mục tiêu năm 2020-2021 là Mỹ, Nhật Bản và Liên bang Nga.