Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 11 năm 2020, 08:07:55
Tag: seabank bổ nhiệm tổng giám đốc mới
  • SeABank có nữ Tổng giám đốc 8x
    Được sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chính thức bổ nhiệm bà Lê Thu Thủy, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc thứ nhất giữ chức vụ Tổng giám đốc SeABank từ ngày 10/5/2018.