Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2021, 05:03:41
Tag: tái cơ cấu gpbank
  • Dọn dẹp ngân hàng yếu cuối cùng trong hệ thống
    Nhiều khả năng phương án mua lại GPBank với giá 0 đồng sẽ được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra tại đại hội đồng cổ đông của ngân hàng này sắp tới. Như vậy, đến cuối năm 2015, NHNN sẽ chính thức xử lý hết ngân hàng yếu kém của hệ thống.
  • Dọn đường quốc hữu hóa GPBank?
    Việc Ngân hàng Nhà nước “truất” quyền của 3 thành viên HĐQT GPBank, đồng thời cử người củaVietinBank sang làm đại diện GPBank dường như đang dọn đường cho việc quốc hữu hóa GPBank.