Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2022, 11:47:53
Tag: thông tư 11/2019/tt-bkhĐt
  • Tín hiệu tích cực trong đấu thầu qua mạng
    Đã có hơn 11.000 gói thầu được đấu thầu qua mạng (ĐTQM) kể từ đầu năm đến nay với tổng giá trị hơn 34.300 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực trong việc thúc đẩy áp dụng ĐTQM ngay những tháng đầu năm 2020, đặc biệt là từ khi Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành.