Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 02 năm 2023, 14:36:43
Tín hiệu tích cực trong đấu thầu qua mạng
T.A - 28/03/2020 07:17
 
Đã có hơn 11.000 gói thầu được đấu thầu qua mạng (ĐTQM) kể từ đầu năm đến nay với tổng giá trị hơn 34.300 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực trong việc thúc đẩy áp dụng ĐTQM ngay những tháng đầu năm 2020, đặc biệt là từ khi Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành.
Đấu thầu qua mạng trong thời gian gần đây đã được nhiều đơn vị gia tăng áp dụng.
Đấu thầu qua mạng trong thời gian gần đây đã được nhiều đơn vị gia tăng áp dụng.

Tích cực áp dụng Đấu thầu qua mạng

Số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, từ ngày 1/1/2020 đến ngày 17/3/2020, có 11.068 gói thầu ĐTQM (chiếm tỷ lệ 60,1%) với tổng giá trị gói thầu là 34.303 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 23,2%).

Con số này cao hơn rất nhiều so với kết quả thực hiện trong 2 tháng đầu năm nay. Cụ thể là có 7.518 gói thầu được áp dụng ĐTQM (chiếm tỷ lệ 55,7%), với tổng giá trị đạt hơn 25.071 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 36,7%).

Số liệu thống kê trong 2 tháng đầu năm 2020 cũng cho thấy, có 6 đơn vị thuộc khối bộ, ngành đạt tỷ lệ 100% số gói thầu được ĐTQM gồm: Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Trung ương Đảng, Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Bên cạnh đó, có 19/37 bộ, ngành; 4 đơn vị thuộc khối các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và 31/63 tỉnh, thành phố có số lượng gói thầu được ĐTQM đạt từ 50% trở lên so với tổng số gói thầu nằm trong phạm vi ĐTQM.

Những con số đạt được nêu trên cho thấy bước tiến vượt bậc về ĐTQM ngay trong những tháng đầu năm nay. Bởi số liệu tổng kết năm 2019 cho biết, cả nước chỉ có 4 địa phương có tỷ lệ gói thầu ĐTQM chiếm trên 50% trong tổng số gói thầu thuộc phạm vi ĐTQM (số gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi) và có tổng giá trị ĐTQM đạt trên 15% so với tổng giá gói thầu trong phạm vi ĐTQM. Thậm chí, trong năm 2019, tính theo tiêu chí số lượng gói thầu thì còn có tới 10 địa phương có tỷ lệ gói thầu ĐTQM đạt dưới 10%.

Tác động từ Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT (Thông tư 11) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả có hiệu lực từ ngày 1/2/2020.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Thông tư 11 có tác động lớn đến việc gia tăng áp dụng ĐTQM trong thời gian gần đây.

Cụ thể, theo lộ trình áp dụng ĐTQM được đưa ra tại Thông tư 11 thì trong năm 2020, các đơn vị sử dụng vốn nhà nước phải chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Bên cạnh đó, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kể từ ngày 1/2/2020, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã kích hoạt tính năng kiểm tra và tự động phân loại các gói thầu bắt buộc phải thực hiện ĐTQM. Việc kích hoạt tính năng này kết hợp triển khai quy định về lộ trình áp dụng ĐTQM tại Thông tư 11 được cho là đã tác động lớn đến việc thúc đẩy ĐTQM trong hơn 1 tháng qua.

Số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho biết, tính từ đầu năm 2020 đến ngày 17/3/2020, đã có 459 bên mời thầu và 1.442 nhà thầu được phê duyệt đăng ký tham gia vào Hệ thống.

Bên cạnh đó, có 25.419 kế hoạch lựa chọn nhà thầu và 18.406 thông báo mời thầu được đăng tải trên Hệ thống, với tổng giá trị gói thầu là 147.973 tỷ đồng.
Ì ạch đấu thầu qua mạng
10 tháng đầu năm, tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng chưa đạt chỉ tiêu đề ra, trong đó hàng chục địa phương có thể không hoàn thành.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư