Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 03 năm 2023, 03:39:15
Đà Nẵng:
Đấu thầu qua mạng giúp tiết kiệm được 14,2% vốn đầu tư công
Hà Minh - 05/07/2019 13:39
 
Sáu tháng đầu năm 2019, Đà Nẵng có 123 gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, tăng 120% so với cùng kỳ năm 2018 (56 gói thầu), tỷ lệ tiết kiệm bằng hình thức đấu thầu qua mạng trung bình là 14,2%.
Nghe bài viết này tại đây :

Nhiều chuyển biến tích cực

Cũng theo Sở Kế hoạch - Đầu tư Đà Nẵng, tổng số các gói thầu được thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019 là 841 gói thầu với tổng giá gói thầu được duyệt là 1.901 tỷ đồng. Qua đấu thầu, tổng giá trúng thầu là 1.822 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu trung bình là 4,2%.

Về công tác đấu thầu qua mạng, đến hết quý II năm 2019, trên địa bàn thành phố có 123 gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn đầu tư công thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, tổng giá trị được duyệt của các gói thầu này là 146,5 tỷ đồng, qua đấu thầu, tổng giá trúng thầu là 125,7 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm bằng hình thức đấu thầu qua mạng trung bình là 14,2%.

“So sánh với tình hình thực hiện công tác đấu thầu cùng kỳ năm 2018, số lượng gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng 81,2%, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt 4,2%, tăng so với cùng kỳ năm 2018 (đạt 2,75%)”.

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng, theo Sở Kế hoạch - Đầu tư Đà Nẵng, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, đến nay đã có 123 gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, tăng 120% so với cùng kỳ năm 2018 (56 gói thầu).

Các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng chiếm tỷ lệ 46% về số lượng và chiếm 9,4% về giá trị so với các gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình bằng hình thức đấu thầu qua mạng đạt 14,2%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 (13,16%).

Qua đó, công tác đấu thầu được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đã tăng đáng kể, số lượng và giá trị các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng cũng tăng, phản ánh công tác đấu thầu trên địa bàn thành phố được thực hiện ngày càng hiệu quả, tiết kiệm nhiều hơn cho ngân sách thành phố.

Kiến nghị tiếp tục chấn chỉnh công tác đấu thầu

Bên cạnh những thành quả tích cực đạt được, nhằm nâng cao hơn nữa tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong công tác lựa chọn nhà thầu đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một số kiến nghị như sau:

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc những nội dung yêu cầu tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 4172/UBND-SKHĐT ngày 24/6/2019 của Chủ tịch UBND thành phố về chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu, đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đơn vị phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nhằm đảm bảo dự án, gói thầu được triển khai theo đúng quy định. Trường hợp có những cá nhân, tổ chức vi phạm các hành vi nêu trên và các quy định có liên quan nhưng đơn vị không báo cáo, xử lý vi phạm thì căn cứ mức độ vi phạm đơn vị sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai công tác đấu thầu qua mạng, các đơn vị chịu trách nhiệm chủ động rà soát, kiểm tra tình hình triển khai các gói thầu thuộc đơn vị quản lý nhằm đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu về đấu thầu qua mạng đã được UBND thành phố đề ra; nếu đơn vị không đảm bảo tỷ lệ tối thiểu, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời thực hiện điều chuyển nhiệm vụ quản lý dự án năm 2019 sang đơn vị khác với tỷ lệ số công trình tương ứng với tỷ lệ không đạt của các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng trong năm 2019 của đơn vị theo nội dung Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND Thành phố.

Đà Nẵng khai trương 6 tuyến xe buýt trợ giá mới
Ngày 1/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ đã tham gia cắt băng khai trương vận hành 6 tuyến xe buýt trợ giá mới, nâng tổng số tuyến xe...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư