Lựa chọn nhà thầu nâng cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy Lựa chọn nhà thầu nâng cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy
Như Chính | 18/09/2018 10:49
Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu cho gói thầu này.
1 2 3 4 5