Kiên Giang: Kiến nghị thanh tra các gói thầu mua sắm thiết bị dạy học, đình chỉ hoạt động đơn vị tư vấn Kiên Giang: Kiến nghị thanh tra các gói thầu mua sắm thiết bị dạy học, đình chỉ hoạt động đơn vị tư vấn
Huy Thịnh | 22/03/2019 11:47
Sau khi Báo Đầu tư - baodautu.vn phản ánh về nội dung tố cáo liên quan đến gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học của Phòng Giáo dục & đào tạo huyện Hòn Đất (Kiên Giang), vừa qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang ban hành Kết luận và đề nghị UBND tỉnh xử lý trách nhiệm cá nhân có liên quan, đình chỉ 6 tháng hoạt động của đơn vị tư vấn đấu thầu và thanh tra toàn diện các gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học trên toàn tỉnh Kiên Giang.
1 2 3 4 5