Kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất Kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
Anh Ngọc | 24/07/2019 07:38
Luật Đấu thầu quy định thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
1 2 3 4 5