Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 04 năm 2021, 21:47:30
Tag: trung tâm xúc tiến Đầu tư thương mại du lịch thành phố hà nội
  • Mở cửa, đưa hàng Việt lên kệ AEON
    Tuần hàng Việt Nam - Hà Nội 2019 tại hệ thống siêu thị AEON Nhật Bản đã giúp các doanh nghiệp trong nước kết nối, mở rộng giao thương, xuất khẩu hàng hóa vào hệ thống bán lẻ hàng đầu.