Kon Tum điều chỉnh tiến độ Dự án Khu dân cư Hoàng Thành
Linh Đan - 27/09/2023 14:56
 
Kon Tum điều chỉnh tiến độ Dự án Khu dân cư Hoàng Thành, đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I rà soát lại toàn bộ Dự án hiện nay so với nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Kon Tum vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhận đầu tư đối với Dự án Khu dân cư Hoàng Thành, xã Đăk Cấm, TP. Kon Tum.

Dự án này do Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000149 vào ngày 23/10/2014.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đã quy định tại Điều 6, Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000149 ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum từ năm 2014 đến ngày 31/8/2025.

Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở, môi trường, lao động, phòng cháy chữa cháy, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

Công ty này có trách nhiệm rà soát lại toàn bộ Dự án hiện nay so với nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; đồng thời, lập hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường cho dự án theo quy định tại Điều 40, 41, 42, 43 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

“Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TTBTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất”, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu, đồng thời đề nghị nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản