Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 đối với người thuê bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Tiêu điểm