Rối mắt trước rừng quy định với nhà ở xã hội
Nhu cầu của người dân đối với phân khúc nhà ở xã hội là rất lớn, song không phải ai cũng có thể sở hữu được căn nhà này.
Tiêu điểm