Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Văn phòng “hub and spoke” sẽ chiếm xu thế
Các chuyên gia dự báo, mô hình văn phòng “hub and spoke” sẽ tăng tốc trong thời gian tới.
Tiêu điểm