Chờ khung pháp lý cho đô thị thông minh
Xây dựng đô thị thông minh đang được hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai, nhưng khung pháp lý vẫn chưa hoàn thiện.
Tiêu điểm