Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Quy hoạch sử dụng đất 10 năm tới thay đổi thế nào?
Nếu Quy hoạch Sử dụng đất quốc gia được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai, thì 10 năm tới, diện tích trồng lúa có thể giảm bớt, nhưng thu nhập của người nông dân sẽ tăng lên...
Tiêu điểm