Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Bỏ khung giá đất có tác động đến giá nhà?
Việc bỏ khung giá đất mang lại nhiều điểm tích cực, song cũng khiến nhiều chuyên gia, nhà đầu tư lo ngại có thể khiến chi phí đầu vào của các dự án đội lên, đẩy giá nhà tăng theo.
Tiêu điểm