Bất động sản chờ cơ chế tín dụng đặc thù
Bất động sản là ngành than thở thiếu vốn nhiều nhất trong bối cảnh tổng cầu suy giảm, ngân hàng ế vốn như hiện nay. Tuy nhiên, bơm vốn thế nào cho ngành này để đảm bảo an toàn là vấn đề khiến các ngân hàng lo lắng.
Tiêu điểm