Chung cư mini - loại hình nhà ở vô thừa nhận?
Dù chưa được công nhận tại các văn bản pháp lý, nhưng loại hình chung cư mini khá phổ biến trên thị trường, bởi đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp. Song, loại hình này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
Tiêu điểm