Lâm Đồng mời đầu tư Dự án Nhà ở xã hội quy hoạch 5B - CC5
Dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5, phường 3 và phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có chi phí thực hiện hơn 418 tỷ đồng.
Tiêu điểm