Đói vốn, kẹt thủ tục, doanh nghiệp bất động sản lo bị thôn tính
Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), nguồn lực cho vay ngày càng ít, doanh nghiệp bất động sản ngày càng kiệt quệ và đứng trước nguy cơ bị thôn tính dự án.
Tiêu điểm