Khánh Hòa mời tư vấn xác định giá đất Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I
Việc xác định giá đất cụ thể đối với Dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là do “điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết”.
Tiêu điểm