Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Lo bong bóng trái phiếu bất động sản
Hơn 80% giá trị trái phiếu doanh nghiệp của ngành bất động sản dân cư (khu đô thị, khu đô thị sinh thái, villa biệt lập) do doanh nghiệp chưa niêm yết phát hành.
Tiêu điểm