Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Chuyện làng, chuyện phố
An cư trước hay lạc nghiệp trước?
Hai từ an cư trong câu nói người xưa ý là an ổn chỗ ở. Còn lạc nghiệp không chỉ là sự giàu có về sự nghiệp, mà là tìm ra được ý nghĩa và mục đích trong mọi việc.