Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Chuyện làng, chuyện phố
Người trẻ!
Cuối năm, lúc cà phê, cô em bảo: Mấy hôm nữa em Nam tiến. Và thế là tôi mất một đứa để cà phê những khi trống lịch.
Láng giềng ở chung cư!
Chắc hẳn có người chép miệng: “Việc chẳng đáng gì mà cứ gây khó khăn cho nhau”, thế nhưng cái “không đáng gì ấy” nó lại biểu hiện thứ bậc trong một môi trường văn hóa, mà nôm na gọi là văn hóa chung cư.