Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Chuyện làng, chuyện phố
Thú cưng ở... chung cư!
Nông thôn nuôi chó, mèo giữ nhà, bắt chuột. Thành thị nuôi chó, mèo để chăm như "cục cưng". Và cũng từ những "cục cưng" này đã trở thành vấn đề nóng ở các chung cư cao tầng hiện nay.