Số ít cử tri không tán thành Đề án thành lập thị trấn Cát Khánh vì lo thuế phí tăng
Linh Đan - 10/05/2023 18:51
 
Hầu hết các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh Bình Định và người dân địa phương tán thành thành lập thị trấn Cát Khánh, thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

UBND tỉnh Bình Định vừa báo cáo Chính phủ về Đề án thành lập thị trấn Cát Khánh, thuộc huyện Phù Cát. Theo đó, tất cả ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan đều thống nhất về sự cần thiết thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định và góp ý hoàn thiện một số nội dung của Đề án thành lập thị trấn Cát Khánh, tập trung vào các số liệu đánh giá hiện trạng, đánh giá tác động, định hướng, mục tiêu phát triển và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sau khi thành lập thị trấn Cát Khánh, thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị trấn Cát Khánh, thuộc huyện Phù Cát, quy mô dân số xã Cát Khánh 17.351 người (tính đến 31/12/2022), bao gồm dân số thường trú là 17.317 người và dân số tạm trú quy đổi là 34 người. Tổng số cử tri: 9.120 người.

Số cử tri tham gia ý kiến Đề án thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định: 9.120 người, đạt tỷ lệ 100%. Số cử tri tán thành Đề án thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định: 9.068 người, đạt tỷ lệ 99,43% (so với tổng số cử tri) và đạt tỷ lệ 99,43% (so với số cử tri được lấy ý kiến).

Số cử tri không tán thành Đề án thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định: 52 người, chiếm tỷ lệ 0,57% (so với tổng số cử tri) và chiếm tỷ lệ 0,57% (so với số cử tri được lấy ý kiến). Không có cử tri có ý kiến khác.

Cử tri không tán thành Đề án thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định với lý do sau khi thành lập thị trấn Cát Khánh thì các loại thuế, phí sẽ tăng; sẽ phải thay đổi lại các loại giấy tờ có liên quan.

Ngày 23/3/2023, tại Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết chủ trương thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt tham dự kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định thống nhất biểu quyết tán thành chủ trương thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

HĐND huyện Phù Cát và HĐND xã Cát Khánh cũng đã tổ chức kỳ họp lấy ý kiến biểu quyết. Kết quả 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp biểu quyết tán thành chủ trương thành lập thị trấn Cát Khánh.

Trước đó, ngày 7/2/2023, tại Hội nghị lần thứ 44, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã thống nhất chủ trương thông qua Đề án thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát do Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản