Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 18:50:19
Tag: 1.000 ha đất
  • FLC lại nắm thêm gần 400 ha đất
    Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Công văn số 1327/TB-TU đồng ý giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Dương II - khu B, tại Vĩnh Phúc trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đó.