Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2021, 07:44:19
Tag: cấm vận chuyển than trên ql18
  • Cấm vận chuyển than trên QL18A, QL10 và QL17B từ ngày 01/01/2017
    Tại cuộc họp của Thường trực tỉnh Ủy Quảng Ninh với ngành Than, Tổng Công ty Đông Bắc và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan vừa diễn ra, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh Ủy Quảng Ninh đã yêu cầu tuyệt đối không được vận chuyển than trên các tuyến QL18A, QL10, QL17B từ ngày 01/01/2017.