Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 05 năm 2023, 13:26:39
Tag: chung cư có thời hạn sử dụng; đề xuất chung cư có thời hạn sử dụng; dự thảo luật nhà ở sửa đổi; quy định về thời hạn sở hữu của căn hộ chung cư