Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 09 tháng 12 năm 2023, 18:41:04
Tag: đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan
  • Không lo thiếu đường những tháng cuối năm
    Lần đầu tiên, phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 85.000 tấn đường đã được tổ chức tại Bộ Công thương với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Công thương, Hiệp hội Mía đường cùng các doanh nghiệp.
  • Đã có kết quả đấu giá hạn ngạch 85.000 tấn đường
    Lần đầu tiên, phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 85.000 tấn đường đã được tổ chức tại Bộ Công thương sáng 7/9/2016 với sự tham gia của Lãnh đạo Bộ Công thương, Hiệp hội Mía đường Việt Nam cùng các doanh nghiệp…