Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 01 năm 2022, 11:29:24
Tag: dệt may hà nội
  • Mặt hàng sơ, sợi “lên hương”
    Ngành sản xuất và cung ứng xơ sợi đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực, khi thực hiện được cả hai mục tiêu: chủ động cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp trong nước và tăng nhanh giá trị xuất khẩu.