Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 06 năm 2021, 01:39:24
Tag: doanh nghiệp fdi vắng chủ
  • Chuyện nợ nần của doanh nghiệp FDI vắng chủ
    Tỉnh Đồng Nai đã phát hiện thêm 30 doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thuộc diện vắng chủ. Kèm theo đó là những nỗi lo mới liên quan đến việc xử lý các đối tượng này. Mạnh tay với doanh nghiệp FDI bỏ trốn
  • Khó xử lý doanh nghiệp FDI vắng chủ
    Những vướng mắc trong xử lý doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vắng chủ, còn nợ thuế, lương… đang thúc đẩy Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng một quy định pháp lý để giải quyết vấn đề này.