Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 09 năm 2022, 03:49:31
Tag: dừng tăng lương
  • Ngân sách eo hẹp, dừng tăng lương là cần thiết
    Đồng tình với đề nghị của Thủ tướng Chính phủ là trước mắt chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020, đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, cần cân đối lại ngân sách một cách tổng thể.