Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2021, 20:21:16
Tag: giá mua bán điện
  • Nhà đầu tư quan tâm tới giá mua bán điện
    Một môi trường đầu tư hấp dẫn sẽ có nhiều cạnh tranh, mà cạnh tranh sẽ giúp giảm thiểu chi phí. Do vậy, các diễn giả tại phiên thảo luận của hội thảo Việt Nam – Hoa Kỳ về năng lượng sạch đều cho rằng, Việt Nam cần có sự cạnh tranh hơn về mức giá điện.