Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 09 năm 2020, 18:55:55
Tag: giải pháp an toàn sinh học
  • Dùng chế phẩm sinh học để kiềm chế dịch tả lợn châu Phi
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, hỗ trợ và hướng dẫn người chăn nuôi trên toàn quốc sử dụng chế phẩm sinh học, các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.