Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 12 năm 2021, 17:02:03
Tag: khu đô thị vsip
  • 1.200 tỷ đồng đầu tư Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi
    Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi vừa chính thức giới thiệu dự án Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi, với tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng (gần 1.700 căn nhà). Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi được quy hoạch xây dựng với diện tích 254,51 ha; trong đó, giai đoạn 1 (99 ha) đã nhận Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 6/2015.