Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 01 năm 2022, 08:28:27
Tag: kiểm tra liên ngành
  • Tung 6 đoàn thanh tra “càn quét” về an toàn thực phẩm
    Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm vừa phân công các đơn vị chức năng thuộc các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và các ngành thành viên Ban chỉ đạo tham gia 6 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố (các Bộ chủ quản của đơn vị Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra ban hành quyết định kiểm tra).