Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 10 năm 2021, 21:45:22
Tag: nghị quyết 40/nq-cp
  • Nhận diện lực cản tiến trình cổ phần hóa
    Theo ông Đặng Quyết Tiến, Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), khối lượng hàng hóa lớn và lãnh đạo doanh nghiệp vẫn sợ cổ phần hóa là trở lực đối với tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.