Đặt mua báo in| Ngày 10 tháng 12 năm 2022, 10:20:47
Tag: quyền truy cập dữ liệu điện tử
  • Lo ngại về quyền truy cập dữ liệu điện tử doanh nghiệp của Kiểm toán Nhà nước
    Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước được bổ sung thêm quy định về quyền truy cập của Kiểm toán Nhà nước đối với dữ liệu điện tử của các đơn vị được kiểm toán. Các đại biểu lo ngại rằng, quy định này có thành tiền lệ để sau này các cơ quan thuế, thanh tra cũng đề xuất quyền truy cấp cơ sở dữ liệu liên quan khi thực hiện nhiệm vụ?