Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2022, 06:47:40
Tag: thị trường m&a 2014-2015
  • Những thương vụ dẫn dắt thị trường mua bán, sáp nhập 2014-2015
    Năm 2014, Việt Nam có trên 300 thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A), với giá trị lên tới 4,2 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2013. Các thương vụ được diễn ra chủ yếu ở các công ty lớn, có quy mô và tên tuổi trên thị trường, bao gồm giữa công ty Việt Nam với nhau, doanh nghiệp nước ngoài mua doanh nghiệp trong nước.