Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 09 năm 2021, 00:26:34
Tag: tụt hậu
  • "Việt Nam không phải cô gái đẹp nhất khu vực"
    Thành công của Việt Nam một năm qua trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) không phải chỉ được đo bằng những con số về vốn đăng ký hay giải ngân, mà bằng cả những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nhưng trong con mắt các nhà đầu tư, Việt Nam không hẳn là "cô gái" đẹp nhất khu vực. Vì thế, nếu tự vừa lòng, không cải cách, chúng ta sẽ tụt lại phía sau. Khu vực FDI tạo quả đấm thép