Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 01 năm 2022, 11:49:59
Tag: xu hướng du lịch năm 2021
  • Xu hướng du lịch thịnh hành trong năm 2021
    Năm 2021, du lịch nội địa vẫn là “cứu cánh” cho ngành kinh tế xanh. Xu hướng du lịch cộng đồng, sinh thái theo nhóm nhỏ, hướng tới những trải nghiệm an toàn, trách nhiệm và bền vững.