Bình Định bán đấu giá 6 cơ sở nhà, đất công
Nhiệt Băng - 19/10/2022 07:16
 
6 cơ sở nhà, đất công sản để trống hoặc không có nhu cầu sử dụng được UBND tỉnh Bình bán đấu giá.

UBND tỉnh Bình Định vừa quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 6 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bằng phương thức đấu giá.

Theo đó, UBND huyện Hoài Ân tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 1 cơ sở nhà, đất là Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Hoài Ân cũ (nay là số 5 Hai Bà Trưng, thị trấn Tăng Bạt Hổ).

Đây là khu đất ở có diện tích 586,6 m2. Từ năm 1997 đến năm 2018, khu đất này được sử dụng làm trụ sở làm việc của Trạm Chăn nuôi và Thú y Hoài Ân. Cuối năm 2018, khu đất này thực hiện hợp nhất theo Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh, nên UBND tỉnh đã điều chuyển cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Ân để sử dụng làm kho chứa hồ sơ tài liệu, vật tư theo Quyết định số 4151/QĐUBND ngày 7/11/2019. Hiện nay, đơn vị không còn nhu cầu sử dụng

5 cơ sở nhà, đất còn lại được UBND tỉnh Bình Định giao cho Sở Tài chính tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể, Nhà khách Thanh Bình (số 2A Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn). Khu đất này có diện tích 57,3 m2, được UBND tỉnh giao cho Nhà khách Thanh Bình quản lý, sử dụng tại Quyết định số 3306/QĐ-UB ngày 05/9/2002. Hiện nay, cơ sở nhà, đất trên đang để trống, đơn vị không còn nhu cầu sử dụng.

Cơ sở nhà, đất tại số 11, đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn 150,2 m2. Trước đây, cơ sở nhà, đất này được Nhà nước giao cho Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Bình Định (đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao) quản lý, sử dụng. Sau đó, UBND tỉnh thu hồi cơ sở nhà, đất trên tại Quyết định số 1304/QĐUBND ngày 12/4/2017 và cho Tổng Công ty Becemex IDC thuê tại Quyết định số 3259/QĐUBND ngày 06/9/2017.

Tại Công văn số 6869/UBNDKT ngày 30/10/2021, UBND tỉnh đồng ý thu hồi cơ sở nhà, đất tại số 11, đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn đang cho Tổng công ty Becamex IDC thuê tại Quyết định số 3259/QĐ-UBND và đồng ý bán đấu giá đất ở cơ sở nhà, đất trên.

Cơ sở nhà, đất số 301, đường Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn có diện tích144,4 m2. Theo báo cáo của Sở Xây dựng tại Công văn số 1388/SXD-QLN&PTĐT ngày 30/7/2019 thì nguồn gốc là nhà thuộc diện vắng chủ, Nhà nước quản lý tại Quyết định số 419/QĐ-UB ngày 24/5/1979. Sau đó, ngôi nhà được bố trí cho Công ty chăn nuôi.

Sau khi Công ty này giải thể, năm 1997 UBND tỉnh bố trí cho Ban quản lý dự án thủy lợi (sau này đổi tên là Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý, sử dụng. Năm 2017, Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển sang trụ sở mới tại số 200, đường Trần Hưng Đạo nên cơ sở nhà, đất trên đã được UBND tỉnh thu hồi, giao cho Trung tâm Phát triển nhà và Tư vấn xây dựng quản lý. Hiện nay, cơ sở nhà, đất trên đang để trống.

Cơ sở nhà, đất tại địa chỉ số 1, đường Lê Lai, thành phố Quy Nhơn (gồm 2 ngôi nhà với tổng diện tích 77,2 m2). Theo báo cáo của Sở Y tế tại Công văn số 2149/SYT-KHTC ngày 17/6/2022, ngày 30/5/1977, UBND tỉnh Nghĩa Bình (cũ) ban hành Quyết định số 892/QĐ-UB về việc cấp cho Ty Y tế Nghĩa Bình ngôi nhà “Việt võ đạo cũ” để bố trí kho chứa thuốc cho Trạm vệ sinh phòng dịch (sau đó đổi tên thành Trung tâm Y tế dự phòng). Năm 1994, Trung tâm Y tế dự phòng thực hiện cải tạo sửa chữa thành nhà để xe ô tô. Hiện nay cơ sở nhà, đất trên đang để trống, đơn vị quản lý trực tiếp không có nhu cầu sử dụng.

Cuối cùng là Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Phù Mỹ (đường Chu Văn An, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) có 1.133,8 m2. Từ năm 1977 đến năm 2019, cơ sở nhà, đất này sử dụng làm trụ sở làm việc của Trạm bảo vệ thực vật huyện Phù Mỹ (sau này là Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phù Mỹ).

Từ năm 2019 đến nay, cơ sở nhà, đất Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phù Mỹ dôi dư để trống, không có nhu cầu sử dụng. Lý do là Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông trên địa bàn huyện Phù Mỹ đã hợp nhất thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phù Mỹ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản