Công ty cổ phần Doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng tự nguyện trả lại 85,36 ha đất
Linh Đan - 04/02/2024 17:37
 
Công ty cổ phần Doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng tự nguyện trả lại đất tại một số tiểu khu đã thuê ở huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng và giao cho các đơn vị quản lý. Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi là 85,36 ha, tại các tiểu khu 596, 599, xã Đạ P’loa và tiểu khu 605, xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai.

Lý do thu hồi đất là người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai năm 2013 (phần diện tích đất ngoài ranh giới chấp thuận tại văn bản số 1300/UBND-ĐC ngày 4/3/2021 của UBND tỉnh).

Diện tích đất thu hồi này, UBND tỉnh giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai quản lý 70,36 ha (thuộc xã Đạ P’loa, huyện Đạ Huoai; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai quản lý 15ha (xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai).

UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng có trách nhiệm tiếp tục quản lý đối với phần diện tích 1,24 ha (diện tích còn lại sau khi thu hồi) đã được UBND tỉnh cho thuê theo Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 (thuộc phần diện tích trong ranh giới chấp thuận tại văn bản số 1300/UBND-ĐC ngày 4/3/2021 của UBND tỉnh); thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký Phụ lục hợp đồng thuê đất; lập thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn lập thủ tục liên quan đến rừng đối với phần diện tích 1,24 ha đất còn lại Công ty cổ phần doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng tiếp tục quản lý…

Cục Thuế tỉnh kiểm tra, rà soát và truy thu nghĩa vụ tài chính có liên quan mà Công ty cổ phần Doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng còn phải thực hiện (nếu có) kể từ ngày ban hành Quyết định này trở về trước theo quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản