Điện Bàn (Quảng Nam): Đề xuất gia hạn tiến độ Dự án Khu đô thị Trung Nam
Linh Đan - 17/04/2024 14:08
 
UBND thị xã Điện Bàn vừa báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam tình hình thực hiện Dự án Khu đô thị Trung Nam tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, Dự án Khu đô thị Trung Nam được UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty cổ phần đầu tư Tâm Nhất Nam làm chủ đầu tư tại Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 31/5/2017. Được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) tại Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 (với diện tích là 10,1ha) và phê duyệt bổ sung phạm vi mở rộng ranh giới, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và ban hành Quy định quản lý xây dựng Đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) tại Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 15/4/2022; theo đó, công tác quy hoạch được thực hiện đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình được ban hành tại Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Dự án đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt 9 phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã hoàn thành di dời 118 hộ/123 hộ có mộ trên phần diện tích 15.932,7m2 đất NTD và đã thực hiện chi trả 85 hộ/104 hộ có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng.

Đối với đất ở và phần còn lại của dự án, Trung tâm đã phối hợp với địa phương, các đơn vị liên quan hoàn thành công tác kiểm kê và đang tiếp tục hoàn thành các thủ tục còn lại theo đúng quy định để bàn giao mặt bằng cho dự án. Tuy nhiên, theo Công văn số 6263/UBND-KTN ngày 18/10/2019, Công văn 8727/QĐ-UBND ngày 3/12/2021 và Công văn số 8394/UBND-KTN ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thì tiến độ thực hiện dự án đến tháng 12/2023, nên không thể tiếp tục triển khai các thủ tục còn lại.

Mặc dù, công tác giải phóng mặt bằng dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã bàn giao được 47.268,4m2 cho chủ đầu tư quản lý.

Đối với phần diện tích còn lại, theo Báo cáo số 74/BC-PTQĐ ngày 2/4/2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thì dự kiến sau khi dự án được gia hạn tiến độ và bổ sung kế hoạch sử dụng đất, Trung tâm sẽ phối hợp với địa phương, các cơ quan liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong khoảng 12 tháng sau khi dự án được gia hạn.

UBND thị xã Điện Bàn cho rằng, Công ty cổ phần đầu tư Tâm Nhất Nam (chủ đầu tư) là một trong số ít những nhà đầu tư hiện nay có năng lực (về quản lý dự án và tài chính), uy tín, nhiệt huyết, tích cực và trách nhiệm trong việc phối hợp triển khai thực hiện dự án. Vì vậy, để tạo điều kiện cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai hoàn thiện dự án trên cơ sở các văn bản quy định của Pháp luật, UBND thị xã Điện Bàn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tham mưu UBND tỉnh thống nhất cho phép gia hạn tiến độ thực hiện để dự án có đủ điều kiện, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản